Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Kraśnik
Gmina Kraśnik
Adres:  
Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat Gminy -(081)884 34 27
Fax:  
(081) 884 37 87
E-mail:  
sekretariat@gminakrasnik.pl

Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta (burmistrza, starostę), zastępcę wójta (burmistrza, starosty), sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty) stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa w Kowalinie
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Marzenna Berdys Pęzioł treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Marzenna Bedys Pęzioł - powoałanie na stanowisko treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Marzenna Bedys Pęzioł - koniec kadencji treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Marzenna Berdys-Pęzioł treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Marzenna Berdys - Pęzioł treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniku z siedzibą w Stróży-Kolonii
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa w Kowalinie
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim im. Marii Konopnickiej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Publiczne Gimnazjum w Stróży im. Jana Pawła II
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Przedszkole w Stróży
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Publiczne Gimnazjum w Stróży im. Jana Pawła II
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe w związku z końcem kadencji treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Anna Myszak treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Anna Myszak- koniec kadencji treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Anna Myszak- powołanie na stanowisko treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Anna Myszak treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Anna Myszak treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Publiczne Gimnazjum w Stróży im. Jana Pawła II
oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska kierowniczego treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniku z siedzibą w Stróży-Kolonii
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Agnieszka Płatek treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Agnieszka Pałatek treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Agnieszka Płatek treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim im. Marii Konopnickiej
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Jolanta Rzepka treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Jolanta Rzepka - koniec kadencji treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim im. Marii Konopnickiej
Oświadczenie Majątkowe 2019 Marcin SIemion- powołanie na stanowisko treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Marcin Siemion treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Marcin Siemion treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie Majątkowe 2019 Dariusz Wcisło - powołanie na stanowisko treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Dariusz Wcisło treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dariusz Wcisło treśćinformacje
Nazwa komórki: wladze
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Dariusz Wcisło z.ca Wójta - powołanie na stanowisko treśćinformacje
  • oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Dariusz Wcisło z.ca Wójta - powołanie na stanowisko
Nazwa komórki: Przedszkole w Stróży
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Maria Wilk treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Maria Wilk- koniec kadencji 1 treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe 2019 Maria Wilk- powołanie na stanowisko 1 treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2020 r. - Maria Wilk treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Maria Wilk treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Kamila Wojewoda treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. w związku z powołaniem na stanowisko kierownicze treśćinformacje
  • Oświadczenie majątkowe za 2018 r. w związku z powołaniem na stanowisko kierownicze
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie Majątkowe 2019 Kamila Wojewoda- odowłanie ze stanowiska treśćinformacje
  • Oświadczenie Majątkowe 2019 Kamila Wojewoda- odowłanie ze stanowiska
Nazwa komórki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje