Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Kraśnik
Gmina Kraśnik
Adres:  
Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat Gminy -(081)884 34 27
Fax:  
(081) 884 37 87
E-mail:  
sekretariat@gminakrasnik.pl

Skarbnik Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie

Wybierz kadencję:

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Marzena Rozmus Telefon:(081)884 34 27; (081) 826-41-63
Email:
kadencja 4 [2002-2006] 1
Marzena Rozmus Telefon:(081)884 34 27; (081) 826-41-63
Email:
kadencja 5 [2006-2010] 2
Marzena Rozmus Telefon:(081)884 34 27; (081) 826-41-63
Email:
Obowiązki:

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy;

 • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;

 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;

 • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

 • udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;

 • nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;

 • Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

kadencja 6 [2010-2014] 3
Marzena Rozmus Telefon:(081)884 34 27; (081) 826-41-63
Email:
Obowiązki:

Zakres zadań:

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy;

 • nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy;

 • opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;

 • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

 • udzielanie kontrasygnat na dokumentach w których ustala się zobowiązania pieniężne;

 • nadzorowanie obiegu dokumentów finansowych;

 • Skarbnik Gminy jest kierownikiem Referatu Finansów i Budżetu

kadencja 7 [2014-2018] 4
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność