Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Kraśnik
Gmina Kraśnik
Adres:  
Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat Gminy -(081)884 34 27
Fax:  
(081) 884 37 87
E-mail:  
sekretariat@gminakrasnik.pl

Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta (burmistrza, starostę), zastępcę wójta (burmistrza, starosty), sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty) stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Nazwa komórki: Referat Budżetu i Finansów
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Marzena Pielaszkiewicz treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Marzena Pielaszkiewicz treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Marzena Pielaszkiewicz treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Referat Budżetu i Finansów
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Ewa Zimna treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Ewa Zimna treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Ewa Zimna treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Ewa Zimna treśćinformacje