Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta (burmistrza, starostę), zastępcę wójta (burmistrza, starosty), sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty) stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Nazwa komórki: Urząd Gminy Kraśnik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Urząd Gminy Kraśnik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za rok 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Urząd Gminy Kraśnik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za rok 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok treśćinformacje