Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gmina Kraśnik
Gmina Kraśnik
Adres:  
Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik
Telefon:  
Sekretariat Gminy -(081)884 34 27
Fax:  
(081) 884 37 87
E-mail:  
sekretariat@gminakrasnik.pl

 Podstawą prawną dotyczącą oświadczeń i informacji o zatrudnieniu składanych przez radnych, wójta (burmistrza, starostę), zastępcę wójta (burmistrza, starosty), sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające oraz osoby wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, starosty) stanowi art.24 h i art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Nazwa komórki: Wójt Gminy
oświadczenie majątkowe za 2019 rok Wójta Gminy Kraśnik Mirosława Chapskiego treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Mirosław Chapski - Wójt Gminy Kraśnik treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010 - 2014. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok. treśćinformacje
Nazwa komórki: Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Beata Kuśmierczyk - Kufel treśćinformacje
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Beata Kuśmierczyk-Kufel treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oswiadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
Nazwa komórki: Skarbnik Gminy
Oświadczenie Majątkowe za 2018 rok Marzena Rozmus treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2019 r. Marzena Rozmus treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok treśćinformacje
oświadczenie majątkowe za 2015 r. treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za rok 2014 treśćinformacje
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok treśćinformacje