Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Józef Kajda
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji