Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Wiesław Kowalik
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010 - 2014.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.