Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Anna Dul
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010 - 2014.