Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Leszek Bańka
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok, Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010 - 2014.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.