Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Krzysztof Kołtun
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2018 - początek kadencji
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.