Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko:
Andrzej Hanaj
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy Kraśnik
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: przewodniczący rady gminy
Opis: Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe - koniec kadencji 2010 - 2014.
Oświadczenie za rok 2014
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Oświadczenie za rok 2013
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.